Головна » Інше » Від чого залежить стабільність прибутку українського торгового підприємства?

Від чого залежить стабільність прибутку українського торгового підприємства?

Формат ведення бухгалтерського обліку на підприємстві чітко регламентований, а процес автоматизований. Водночас не менш важливий управлінський облік ведеться наразі переважно кустарними методами, а це недопустимо.

На питання, поставлене у заголовку статті, будь-який підручник з методики ведення бізнесу дасть цілком зрозумілу відповідь. Рентабельність і фінансовий успіх компанії залежить від здатності її керівництва своєчасно виробляти стратегічно правильні рішення. Звісно, геніальний директор, а трапляються і такі, може діяти суто інтуїтивно. Основній же масі управлінського апарату для прийняття правильних рішень необхідна інформація. І чим більше відомостей буде зібрано, систематизовано і проаналізовано, тим впевненіше буде почувати себе компанія посеред хвиль української економіки.

Торговому підприємству потрібен облік

Мірилом успіху будь-якого комерційного підприємства завжди були гроші, а точніше здатність їх заробляти. Саме фінансовий облік і є основою для збору поточної інформації про стан справ компанії, руху грошових коштів, прибутковості торгових операцій, сплачених податках та інших витратах. Очевидно, що без організації такого обліку будь-яка торгівельна діяльність втрачає будь-який сенс. І тому бухгалтери всіх рангів цілими днями перекладають теки паперів, заповнюють десятки чи сотні відомостей, розносять цифри по рахунках і акуратно підшивають оригінали документів. Перед квартальним звітом вони роблять те саме, тільки у десять разів більше.

Наш бухгалтер нам не помічник

На жаль, вся ця кропітка робота лише частково скерована на користь рідного підприємства, яке, власне, і платить бухгалтерії зарплату. Фактично ж ваш бухгалтер працює в інтересах зовсім іншої сторони — держави. Ні, звісно, він буде захищати власну фірму до останнього, відстоювати інтереси колективу, та тільки вся його діяльність підпорядкована лише одній цілі — сплаті податків державі. Усі ці рахунки, журнали, звіти потрібні лише для того, щоби забезпечити своєчасну і повну сплату вами всіх податків, а якщо їх виявиться недостатньо, то ще штрафів за яку-небудь неточність чи описку. Але звинуватити армію українських бухгалтерів у неефективній роботі неможна. Наша держава постійно змінює правли гри, створює нові закони, трансформує податки, вигадує новий порядок ведення бухгалтерії і подачі звітів. От чому хороший бухгалтер постійно змушений вивчати нові нормативні документи, динамічно підлаштовуючи звіт до їх вимог. От тільки для прийняття правильних управлінських рішень цей облік підходить лише частково, адже він відображає лише те, що підкріплено офіційними договорами, накладними, квитанціями, а це вкрай мало.

Нас міг би врятувати управлінський облік

Чому — міг би? Та тому, що для його ефективного використання необхідно правильно його організувати. Адже якщо методи фінансового обліку строго регламентовані нормативними актами, то управлінський облік до недавнього часу кожен керівник вів по-своєму. І лише тепер цю сферу намагаються канонізувати, заговорили про світову практику, почали розробляти методики, проводити семінари. Однак чітких законів поки не вироблено. Цікавий погляд на проблеми управлінського обліку висвітлює ресурс http://upruchet.com/, там же можна знайти рекомендації щодо системного підходу до його організації, методики автоматизації процесів розширеного обліку та аналізу. Адже ні в кого більше не викликає сумніву необхідність використання продуків 1С в бухгалтерії чи на складі підприємства, а побудова системи управлінського обліку куди складніша задача.